December 1, 2011

Lucka Ett

Ett Julevangelium
Det var gnäll att jag inte bjuckade på riktig julkänsla, och att jag skulle utbilda mig i julens sanna anda. Så jag skall vara ödmjuk och dela med mig av ett julevangelium som jag har funnit, alternativt skrivit själv. Jag tror att jag släpper loss er i Första Rokybrevet, kapitel, 9, vers 1. Håll till godo, fattlappar.

1Rok 9
1Dock, natt skall icke förbliva där nu ångest råder. I den förgångna tiden har vårt land vara ringa aktat, men i framtiden skall det komma till ära, hedningarnas område.
2Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus;
ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart.
3Du skall bryta bröd, och förtära okristet mycket kalorier ty under julen finns ingen måttlighet, och vid minsta måttlighet skall du märkas med snåljåpens märke,
och tvn skall aldrig gå ovaktad utan i grupp skall den bevakas i synnerhet när repriser bär Disneys trade mark, ju fler destu bättre människor,
ty ditt ansikte skall visa glädje av att få gåvor av vilka du har varken nytta eller önskan, kanske innefattar dess glada pappersskrid även kvitto med full bytesrätt,
du skall följa traditioner som icke är av ditt eget folk, eller din egen tid, eller ens trovärdig eller önskvärda, allt för att sållas till den norm som är viktig att unnefattas under,
4Och faktiska problem kommer att finnas där orörda när juletid i graven gått,
likaså skulder och ångest, för ett växande midjemått och krossade illusioner,
allt finns där efter förnekelsen inte längre går att upprätthålla, då skall du ingå i en asocialt beteende och skylla på förpliktelser som inte finnes,
hallelujah.
5Du skall heller icke välja ditt ackompanjemang, utan det är viktigt att du delar din tid med de som är dig genom blod bundna,
inte de som förtjänat din respekt och kärlek, ty sådan är traditionen och den påhittade moralen,
du skall ge dem gåvor, som inte skall kosta dig för mycket men ge illusionen att vara genomtänkta, kostliga och givna på goda grunder.
6Underbar i tal,
Kraftfull härledare,
Landsfader,
Fridsfurste,
Arne Weise.
7Så skall herradömet varda stort
och över hans rike;
så skall det befästas och stödjas, aldrig förändras eller förnyas
med rätt och rättfärdighet, orättvisa och dumhet, desillusion och kliniskt vansinne,
överdrivet slöseri, våldsamt frosseri, grundlöst firande,
från nu och till evig tid.
Sankt Nicholaus nitälskan
skall göra detta.
Pumpa läns.

No comments: